Med stöd av Region Halland och i samarbete med Science SafariBildarkiv