Med stöd av Region Halland och i samarbete med Science Safari

Den ideella föreningen Science Safari består av representanter för organisationer som arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer. Alla inom olika områden men med en gemensam önskan om att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland allmänheten på ett lustfyllt sätt.

Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Här presenteras vetenskap på kreativa och oväntade sätt. I genomsnitt görs ungefär 70 000 besök på festivalen varje år vilket gör den till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.